Home > Laatste nieuws > GVO/HVO lessen schooljaar 2017-2018

De Hendrik van Brederodeschool is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond.
Binnen onze school bieden wij ook de gelegenheid om godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO of HVO) te volgen. GVO en HVO laten kinderen diepgaander kennis maken met de religie of levensbeschouwing van uw keuze.

Ongeacht of u uw kind (kinderen) wilt laten deelnemen aan de HVO lessen, vragen wij u het
aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij de groepsleerkracht vóór 22 april 2017.

Informatieposter