Home > Laatste nieuws > Afspraken in de nieuwe school

Na de zomervakantie betrekken we een nieuwe gebouw. In dit gebouw hebben we te maken met meerdere partijen. Hoe meer mensen, hoe meer regels en het gevaar dat we onduidelijkheden veroorzaken en conflicten kunnen ontstaan. Dit willen we met elkaar voorkomen!
Via deze brief willen wij u op de hoogte stellen van hoe wij met elkaar duidelijkheid en zo veel mogelijk eenheid willen brengen voor u en de kinderen.