Home > Laatste nieuws > Dag van de Leraar

De Dag van de Leraar (5 oktober) valt in de Nationale Onderwijsweek en is bedoeld als een feestdag voor alle leraren in Nederland. Wij zijn trots op onze leerkrachten die met veel inzet en passie dagelijks het beste uit alle kinderen proberen te halen.  Zij verdienen het dan ook dik om een keer in het zonnetje te worden gezet!

Op deze dag wordt ook wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs.

“Onderwijs is zowel een mensenrecht op zich als een onontbeerlijk middel om andere mensenrechten te realiseren. Onderwijs is immers het voornaamste hulpmiddel dat volwassenen en kinderen in staat stelt om zichzelf uit de armoede te halen en de middelen te verwerven om ten volle deel te nemen aan het leven van hun gemeenschap. Onderwijs is essentieel om vrouwen in staat te stellen voor zichzelf op te komen, kinderen te beschermen tegen uitbuiting, gevaarlijk werk en seksuele uitbuiting, mensenrechten en democratie te bevorderen, het milieu te beschermen en de bevolkingsaangroei onder controle te houden. Meer en meer wordt onderwijs erkend als een van de beste investeringen die een overheid kan doen.