Home > Home > Kiva

KivaUit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat op KiVa-scholen pesten met meer dan de helft afneemt. KiVa is een lerend project: in de komende jaren zal KiVa nauw blijven samenwerken met de Rijksuniversiteit Groningen om te zorgen dat KiVa nog beter wordt in het terugdringen van pesten en bevorderen van een positieve sfeer. KiVa zal dit doen door de inzet van wetenschappelijk onderzochte effectieve werkwijzen.

KiVa gelooft in de kracht van de groep. Pesten is een groepsproces. De pester heeft een belangrijke rol, maar alleen komt hij nergens. Er zijn naast de pesters en slachtoffers, ook meelopers, aanmoedigers, verdedigers en buitenstaanders. Pesten los je daarom op in de groep. Er worden geen leerlingen uit de groep gelicht, omdat er vanuit wordt gegaan dat iedereen in de groep een bepaalde rol heeft. KiVa geeft leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel kennis en vaardigheden om positieve groepsvorming te stimuleren. De sleutel voor het aanpakken van pesten ligt vaak bij omstanders die er niet direct bij betrokken zijn.

KiVa gaat daarbij vooral uit van het voorkomen van pesten (preventie). Het preventieve gedeelte van KiVa bestaat uit onder meer tien thema’s met diverse lessen, een computerspel voor leerlingen, training voor leerkrachten en monitoring van de leerlingen. Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak (groepsgesprekken, steungroepaanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan om het op te lossen.

KiVa is vanaf 2012 in Nederland onderzocht in de bovenbouw van het regulier basisonderwijs. Inmiddels is KiVa een schoolbreed programma voor het regulier basisonderwijs. Dat betekent dat wij materiaal hebben voor de groepen 1 t/m 8. Daarnaast staan wij ook open voor deelname aan KiVa door (V)SO-scholen, voor meer informatie hierover neem contact met ons op.

Unieke kenmerken van KiVa zijn:

  • wetenschappelijk onderzocht
  • op KiVa scholen neemt pesten met meer dan de helft af
  • gebruiksvriendelijk materiaal voor leerlingen, leerkrachten en ouders
  • schoolbreed aanbod
  • periodieke metingen om pesten, groepsproblemen en sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen
  • verhoogt welzijn, motivatie en schoolprestaties van alle leerlingen
  • aanspreken van de groep: alle leerlingen leren om pesten en groepsproblemen op te lossentraining, bijscholing en begeleiding voor leerkrachten
  • continue doorontwikkeling.