Home > Laatste nieuws > Informatieavond

Op 6 september zal onze informatieavond plaatsvinden. Deze informatieavond heeft een tweeledig doel; informatie voor de ouders èn informatie voor de school. Wij vinden het namelijk belangrijk om aan u te vertellen wat er zoal in de groep gebeurt, maar we willen ook graag weten met welke vragen u als ouder rondloopt.
Tijdens deze bijeenkomst vertelt de leerkracht o.a. over het programma en de werkwijze, de methodes die gebruikt worden, maar vooral ook hoe we met elkaar om willen gaan. Natuurlijk krijgt u ook de gelegenheid om vragen te stellen. Het is niet de bedoeling om tijdens de informatieavond vragen te stellen over uw eigen kind. Daarvoor kunt u een aparte afspraak maken met de leerkracht.

Het programma ziet er als volgt uit:
19.00-19.30: groep 1/2   groep  3  groep 4/5   groep 6/7/8
19.30-20.00: groep 1/2   groep 3   groep 4/5   groep 6/7/8

De inhoud zal beide momenten hetzelfde zijn; zo krijgt u de gelegenheid om de informatie van  meerdere groepen bij te wonen.

Graag nodigen we u ook uit om van 20.00 uur tot 20.30 uur in het LLL lokaal wat met elkaar te drinken en op een informele manier samen te zijn.

We hopen / verwachten u allen te zien op  6 september.