Home > Tussenschoolse opvang

Op onze school hebben we een continurooster, wat inhoudt dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven eten en om 14.00 uur uit zijn.