Home > Adressen

Schooladres:
obs De Vlindertuin
Liesveldweg 65
4233 HG Ameide
0183-601502

Bestuur:
Stichting O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
0183-566690
info@o2a5.nl

Algemeen directeur: Bert van der Lee

Heeft u een bericht voor de school: devlindertuin@o2a5.nl
Heeft u een bericht voor de directie: dhopkoper@o2a5.nl
Heeft u een bericht voor de locatie coördinator: mvandongen@o2a5.nl
Heeft u een bericht voor de administratie (Annette) :
administratiezederik@o2a5.nl

Team:

Cluster directeur:
Denice Hopkoper
devlindertuin@o2a5.nl
e-mail persoonlijk  

Groepsleerkrachten:
Merel van Dongen e-mail
Dick ten Hoopen e-mail
Jessica Noordzij e-mail
Liesbeth Parisi e-mail
Els Vonk e-mail
Jeroen Zwanenburg e-mail

Onderwijsassistentie:
Mirjam Wesdijk, e-mail

Administratie:
Annette van de Giessen administratiezederik@o2a5.nl / e-mail persoonlijk

Medezeggenschapsraad:
(voorzitter)
mr@obsdevlindertuin.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:
Dick ten Hoopen

Activiteitencommissie (AC):
Marjolein Bos (voorzitter)
or@obsdevlindertuin.nl

PR/Marketing:
Sandra Blokland
Anoeska Harskamp
Madelon Hulst
Ilja van Driest
Liesbeth Parisi
devlindertuin@o2a5.nl

Website:
Annette van de Giessen
e-mail

Dienstverlening:
Schoolarts

Assistente jeugdgezondheidszorg
Linda Noothout
LNoothout@ggdru.nl

Vertrouwenspersoon:
Via bestuursbureau O2A5
0183-566690

Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
Louis Armstrongweg 88, 1311 RL
Postbus 10241
1301 AE Almere
0800-5010
voo@voo.nl

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
0800-8051 (gratis).

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten
Postbus 166
3300 AD Dordrecht
blvs-zhz@dienstgezondheidjeugd.nl
078-7708500

Logopediepraktijk Alblasserwaard
Minke van Rangelrooy
0184- 764078
info@logopediealblasserwaard.nl

Wellness Centre Ameide (fysiotherapie)
Prinses Marijkeweg 1d
4233 HJ Ameide
0183-602003
info@wellnesscentreameide.nl

Cesar in Beweging
Johan van den Broek
0183-745008
johan@cesarinbeweging.nl

Medewerker sociaal team gemeente Vijfheerenlanden
Annelien Lakerveld
088-5997000/06-20953085
a.lakerveld@vijfheerenlanden.nl
www.vijfheerenlanden.nl

Samenwerkingsverband PO Driegang
Dokter van Stratenweg 15 (eerste etage)
4205 LA  Gorinchem
0183-624915
E-mail: info@driegang.nl