Onze school

De Vlindertuin is een openbare basisschool in Ameide. Wij bieden betekenisvol onderwijs waar iedere leerling zich kan ontpoppen op eigen wijze. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, ruimte krijgen en samenwerken zijn hiervoor belangrijke bouwstenen.  Kinderen zijn bij ons op school (mede)eigenaar van het eigen leerproces. Dit eigenaarschap motiveert en draagt bij aan een positief zelfbeeld. Betekenisvol onderwijs is voor ons ook loskomen van boeken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren van het leven om ons heen. Waarom zou je uit een boek leren hoe ons voedsel groeit, als je een eigen moestuin kan maken met klas? Op de Vlindertuin is een veilig en vriendelijk leerklimaat voelbaar met structuur en uitdaging. Wij vinden het onze opdracht om kinderen kennis, vaardigheden en gedragingen aan te leren, die zij nu en in de toekomst kunnen gebruiken om een waardevolle en actieve wereldburger te zijn.  De vriendelijkheid is terug te vinden in onze cultuur. Gelijkwaardigheid en open staan voor een ander is herkenbaar voor de Vlindertuin.  

Een basisschool waar je goed in je vel zit! 

Leerlingenraad
Op de Vlindertuin hebben leerlingen uit groep 5 tot en met groep 8 zitting in de leerlingenraad. Leerlingen hebben via de leerlingenraad een eigen stem binnen de schoolorganisatie en maken spelenderwijs kennis met de democratische beginselen. Kinderen krijgen verantwoordelijkheid en worden gestimuleerd om een pro-actieve houding aan te nemen actieve burgers. Op deze manier bereiden wij kinderen steeds verder voor op het actief meedoen in de maatschappij.

Meer informatie en uw kind inschrijven

Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Wilt u uw kind inschrijven? Dat kan door het inschrijfformulier ingevuld per mail naar devlindertuin@o2a5.nl te sturen.