Opvang

De Vlindertuin heeft een vijf gelijke dagenrooster en dit houdt in dat uw kind van 08:30 uur tot en met 14:00 uur op school zit. Uw kind leert, speelt en luncht bij ons op school. Het kan zijn dat daarnaast opvang voor uw kind nodig is. De opvang van SKCN is niet ver weg en bevindt zich in hetzelfde gebouw! Wilt u meer weten over de opvang bij de Hummeltjeshoeve en SKCN of bent u benieuwd naar de huidige wachttijd, neem dan contact op met SKCN en/of de Hummeltjeshoeve. 

 
Buitenschoolse opvang (BSO) SKCN 
Op deze prachtige locatie in de Brede school ‘Het Liesveld’ heeft uw kind heerlijk de ruimte om (buiten) te spelen. Er is een uitdagend schoolplein en de kinderen lopen vanuit de bso ruimte zo de gymzaal in. Na het eet- en drinkmoment gaan de kinderen lekker spelen of doen ze mee met een activiteit. We bieden afwisselende activiteiten aan, waaronder creatief, sport en spel, natuur en techniek. Voor boekenwurmen is deze locatie ideaal, want in het gebouw zit namelijk een bibliotheek.  
 
Openingstijden: 
Maandag tot en met vrijdag (bso) van 14:00 – 18:30 uur.  
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag (vso) van 7:00 – 8:30 uur.  
Wilt u meer weten? Kijkt u dan op www.skcn.nl  
 
Kinderopvang 0-4 jaar De Hummeltjeshoeve 
In het Liesveld zit ook kinderopvangorganisatie De Hummeltjeshoeve. Hier wordt de dagopvang aan kinderen van 0-4 jaar oud en peuteropvang op verschillende dagdelen voor kinderen van 2-4 jaar oud verzorgd. De Hummeltjeshoeve biedt opvang op maat. Dit houdt in dat er rekening gehouden wordt met het kind als individu en de behoeften van de ouders. 
 
In eerste instantie neemt u, de ouder, de zorg en opvoeding voor eigen rekening, maar soms kan dat even niet en moet u de zorg tijdelijk aan anderen overlaten. Wij vinden ouders de belangrijkste opvoeders en daarom is het belangrijk om te weten dat uw ouderlijke zorg op professionele wijze wordt overgenomen, in een persoonlijke en huiselijke sfeer, met een groen tintje. Alle ontwikkelingsgebieden van uw kind krijgen spelenderwijs de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Wilt u meer weten? Kijkt u op www.dehummeltjeshoeve.nl.