Schooltijden en vakanties

Op de Vlindertuin werken wij met het vijf gelijke dagenmodel. Dit houdt in dat alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 tussen 08.25 uur en 14.00 uur op school zitten en bij ons overblijven. Dit rooster geeft rust in de week en biedt het gemak van het lunchen, leren en spelen op school.  

Vakanties schooljaar 2022-202

Herfstvakantie 22-10-2022 t/m 29-10-2022 
Kerstvakantie 24-12-2022 t/m 07-01-2023 
Voorjaarsvakantie 26-02-2023 t/m 05-03-2023 
Goede Vrijdag en Pasen 07-04-2023 t/m 10-04-2023 
Meivakantie 22-04-2023 t/m 07-05-2023 
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 21-05-2023 
Pinksteren 29-05-2023 
Zomervakantie 08-07-2023 t/m 20-08-2023 

Vrije dagen schooljaar 2022-2023

  • 13-10-2022 Studiedag van de school
  • 02-12-2022 Studiedag van het cluster Vianen-Zederik
  • 05-12-2022 Sinterklaas. Kinderen zijn in de middag vrij
  • 23-12-2022 Middag vrij voor de kerstvakantie
  • 06-04-2023 Studiedag van het cluster Vianen-Zederik
  • 17-05-2023 Studiedag van de school
  • 08-06-2022 Studiedag van de school
  • 07-07-2022 Middag vrij voor de zomervakantie

Open dag en rupsjesochtend

Ook in het komende jaar organiseren wij een rupsjesochtend voor de kinderen die 4 jaar worden in de komende maanden. Reeds aangemelde kinderen komen kennismaken in hun nieuwe groep, doen een leuke activiteit en eten en drinken mee met het 10-uurtje. Ouders zijn daarbij van harte welkom. De rupsjesochtend vindt dit jaar plaats op 24 maart.

De open ochtend, die wij in gezamenlijkheid met de Kandelaar organiseren, vindt dit jaar plaats op 8 februari 2023.