Praktische informatie

De Vlindertuin is een openbare basisschool in Ameide en maakt onderdeel uit van het cluster Vianen-Zederik. In dit cluster werken zes scholen samen voor het beste onderwijs aan onze 750 leerlingen. De Vlindertuin is onderdeel van brede school ‘het Liesveld’ en in ons gebouw hebben wij nauwe banden met de kinderopvang, de buitenschoolse opvang, fysiotherapie en een logopedist.

Al onze groepen gaan van maandag tot en met vrijdag van vijf voor half negen tot twee uur naar school. De opvang tussen deze tijden wordt op en door school geregeld. Hier hoeft u niets meer voor te regelen. Op school wordt eenmaal per week de gymles verzorgd door de vakleerkracht bewegingsonderwijs en wordt er eenmaal per week lesgegeven door een vakdocent humanistische vorming.

Omdat wij het welbevinden van alle kinderen heel belangrijk vinden, werken wij met KiVa. Tweemaal per jaar wordt een vragenlijst afgenomen bij uw kind om het welbevinden van uw kind en de groep in de gaten te houden. Het luisteren naar de kinderen vinden wij op de Vlindertuin belangrijk. Dit doen we door middel van leerling-ouder-leerkrachtgesprekken, waarin uw kind een rapport voor zichzelf invult en leerdoelen voor de komende periode opstelt. Leerlingen krijgen op de Vlindertuin een stem in de leerlingenraad die bij ons op school actief is.

Onze communicatie met ouders verloopt voornamelijk via Parro. Middels deze app krijgt u berichtjes binnen over wat er op school speelt, maar kunt u ook direct in contact komen met de leerkracht van uw kind. Natuurlijk is het ook mogelijk om ook per mail of telefonisch met de leerkracht te communiceren.

Meer informatie en uw kind inschrijven

Bent u enthousiast of nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Wilt u uw kind inschrijven? Dat kan door het inschrijfformulier ingevuld per mail naar devlindertuin@o2a5.nl te sturen.