Home > Levensbeschouwing

Als de Vlindertuin vinden wij het belangrijk dat ieder kind weet welke levensbeschouwingen er zijn en hoe mensen hier mee omgaan. Dit doen we door er actief aandacht aan te schenken, dit is ook wettelijk verplicht. Daarom geven wij les over de vijf belangrijkste wereldgodsdiensten: Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Islam en Christendom. Tijdens deze lessen “geestelijke stromingen” worden de leerlingen van groep 7 en 8 geïnformeerd over de verschillende inzichten, zonder hen daarbij een bepaalde richting op te sturen. Daarbij leggen wij de nadruk op diversiteit en respect voor de verschillen in geloven.

Naast de reguliere lessen van de leerkracht zelf worden er ook gastlessen georganiseerd. Deze worden gecombineerd met excursies.

Daarbij wordt in alle groepen aandacht geschonken aan vieringen met een godsdienstige achtergrond.

De Vlindertuin biedt ook de mogelijkheid om Humanistisch Vormend Onderwijs (HVO) te volgen onder schooltijd. Deze lessen zijn niet verplicht! Er zijn geen kosten verbonden.

Wat is HVO eigenlijk?

HVO is een vak wat gegeven wordt vanuit Humanistisch perspectief. De in het humanisme belangrijke begrippen Vrijheid, Gelijkheid en Verbondenheid spelen in alle lessen mee. De kinderen gaan op onderzoek uit naar wie zij zijn en wat zij belangrijk vinden in hun leven. Dit doen we aan de hand van thema’s die aansluiten bij hun belevingswereld. Bijvoorbeeld thema’s als Vriendschap, Familie, Dieren, Eerlijk of Arm en Rijk. Er wordt gekeken naar wat er in de klas speelt en daar worden de lessen op gebaseerd. De werkvormen die gebruikt worden zullen ook verschillend zijn omdat ieder kind nu eenmaal zijn eigen favoriete manier heeft om zich uit te drukken. We gaan praten, schrijven, tekenen, rollenspellen doen, uitbeelden en knutselen en natuurlijk spelletjes. Op deze manier krijgt iedereen de kans zich te laten zien en zijn mening te laten horen.

‘Jezelf laten zien’ en ‘luisteren naar een ander’ zijn hele belangrijke vaardigheden bij HVO en die zullen door alle lessen heen aan bod komen. Aandacht voor hoe je zelf bent, maar ook voor wat een ander belangrijk vindt. Filosoferen hoort ook bij de lessen: je hersens trainen door met elkaar over iets na te denken en te praten.