Home > Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit ouders (oudergeleding) en personeel (personeelsgeleding) van de Vlindertuin. Hierdoor kunnen zowel ouders als personeel meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. Dit gebeurt door advies- en instemmingsrecht. De onderwerpen die binnen het beleid vallen zijn heel divers. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

De oudergeleding van de MR bestaat uit Jeannette Zegwaard (de moeder van Yanneke & Annique) en Pepijn Grau (de vader van Tygo, Fenne & Hidde).De personeelsgeleding bestaat uit Merel van Dongen (groep 1/2) en Dick ten Hoopen (groep 7/8). De MR vertegenwoordigt de ouders, leerlingen en personeelsleden van de Vlindertuin. Wij horen daarom graag van jullie!

Vergaderdata 2020-2021:
Maandag 21 september 2020 – MR/CMR
Maandag 23 november 2020 – MR/CMR
Maandag 25 januari 2021 – MR/CMR
Maandag 19 april 2021 – MR/CMR
Maandag 21 juni 2021 – MR/CMR

Vergaderlocatie:
IKC Werelds in Vianen (Voorheen De Wiekslag).

Notulen/Verslagen

2020-2021:
Notulen MR vergadering 21 september 2020
Notulen MR vergadering 25 januari 2021
Notulen MR vergadering 21 juni 2021

2019-2020:
Notulen MR vergadering 28-05-2020
Notulen MR vergadering 25 november 2019
Notulen MR vergadering 30 september 2019