Open dag – kom eens kijken!

Open dag – kom eens kijken!

Open dag en rupsjesochtend

Ook in het komende jaar organiseren wij een open dag en een rupsjesochtend. De rupsjesochtend is bedoeld voor de kinderen die 4 jaar worden in de komende maanden. Reeds aangemelde kinderen komen kennismaken in hun nieuwe groep, doen een leuke activiteit en eten en drinken mee met het 10-uurtje. Ouders zijn daarbij van harte welkom. De rupsjesochtend vindt dit jaar plaats op 24 maart.

De open ochtend, die wij in gezamenlijkheid met de Kandelaar organiseren, vindt dit jaar plaats op 8 februari 2023.