Home > Activiteiten-commissie (AC)

De Activiteiten Commissie (AC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de Vlindertuin die binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert. Denk aan verschillende (creatieve) activiteiten, het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering, het schoolreisje, het schoolkamp en meer.

Naast deze activiteiten heeft de commissie een aantal andere taken:

  • Ophalen oud papier door de “oud papier commissie”
  • Innen vrijwillige ouderbijdrage en ook bijdrage van o.a. schoolreis, kamp
  • Ouders met vragen doorverwijzen naar de medezeggenschapsraad, team of directie
  • Ideeënbus voor creatieve ideeën ouders

Een groep toegewijde vrijwilligers haalt elke eerste woensdag van de maand, door weer en wind in Ameide het oud papier op.
Zo komt er naast de vrijwillige ouderbijdrage extra geld binnen om te besteden aan activiteiten voor de kinderen.

Wilt u hier aan meewerken?
Mail naar onze secretaris, Meike Stieglis: secretariaat AC  of naar de coördinator van het oud papier, Camiel Verhagen:  coördinator oud papier

De Activiteiten Commissie is jaarlijks bij de jaarvergadering voor alle ouders.

Daar: – worden de activiteiten van afgelopen jaar geëvalueerd
– worden de activiteiten/plannen voor komend jaar gepresenteerd
– worden nieuwe leden voorgesteld
– wordt financiële verantwoording afgelegd voor de besteding van de ouderbijdrage en het oud papiergeld
– wordt samen met de ouders op de vergadering de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld
– wordt het budget voor komend jaar gepresenteerd

Dit is de activiteiten commissie van De Vlindertuin. Als je ook mee wilt organiseren, dan kan je een van ons aanspreken.
Van links naar rechts. Boven: Eric, Lysette, Caroliene, Meike, Gerard. Onder: Marjolein

De Activiteitencommissie bestaat in het schooljaar 2021-2022 uit de volgende ouders:

Marjolein Bos Toon (groep 3) en Rein (groep 6)
Gerard Roodhorst Rune (groep 5) en Mia (groep 6)
Meike Grau Stieglis Tygo (groep 7), Fenne (groep 5), Hidde (groep 3)
Eric Schipper Isis (groep 8)
Lysette Rietveld Hidde (groep 4)
Caroliene Versluis Bibi (groep 3)
Jessica Noordzij (lid vanuit het team) Leerkracht groep 5/6