Home > Klachten

De Vlindertuin is een school waar kinderen met een gerust hart aan toevertrouwd kunnen worden. Kinderen moeten zich veilig en prettig voelen op school. Zich beschermd weten tegen allerlei zaken die hun veiligheid in gevaar brengen.

Er is sprake van een open sfeer op de Vlindertuin, eventuele problemen kunnen direct worden besproken met leerkrachten, directeur of bestuur. Er wordt alles aan gedaan goede oplossingen voor het probleem te vinden.

Als het niet lukt een probleem op te lossen of als het probleem te moeilijk is om er op school over te praten, kunnen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen contact opnemen met de schoolcontactpersoon. Hij geeft aan welke stappen het best gezet kunnen worden. Op onze school is Jeroen Zwanenburg de contactpersoon bij klachten.